Pakiet sercowy

- Fibrynogen

- D-dimerilościowo

- Elektrolity (NA,K)

- Lipidogram

- hsCRP

- CK

- NT pro-BNP

- Homocysteina