Pakiet wątrobowy

- OB

- Morfologia krwi

- PT(INR)

- Bilirubina całkowita

- Enzymy wątrobowe

- Cholinoesteraza

- Dehydrogenaza mleczanowa

- Proteinogram

-CEA,AFP

- HBsantygen

- HCV przeciwciała

- Przeciwciałaprzeciwjądrowe (ANA1)-test przesiewowy